Όροι χρήσης της εφαρμογής

Παρακαλούμε, διαβάστε και αποδεχτείτε τους παρακάτω όρους, πριν χρησιμοποιήσετε τη διαδικτυακή εφαρμογή του Mobis

Οι Όροι Χρήσης που διατυπώνονται κατωτέρω συνιστούν σύμβαση μεταξύ της εταιρείας «ΜΑΣΟΥΡΗΣ Κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ» (εφεξής: «Mobis» ή «Εμείς») και εσάς (εφεξής: «Χρήστης» ή «Εσείς») και διέπουν την πρόσβαση σας και τη χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας www.mobis.gr και των υπηρεσιών της.

Υπηρεσίες του Mobis

Η εφαρμογή Mobis σας παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαδικτυακής τιμολόγησης και διαδικτυακή αποθήκευση δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αυτές αυστηρά και μόνο για τους επαγγελματικούς σκοπούς της επιχείρησης σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή με οποιοδήποτε σύγχρονο και ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου. Ενδέχεται κατά τα διαστήματα που γίνεται αναβάθμιση της εφαρμογής να υπάρχουν διακοπές στην λειτουργία της με αποτέλεσμα να μην έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες της.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους όρους χρήσης της εφαρμογής Mobis ανά πάσα στιγμή. Εάν προβούμε σε οποιαδήποτε τροποποίηση θα ενημερωθείτε για αυτές μέσω μηνύματος στην εφαρμογή και δημοσιεύοντας τις στην ιστοσελίδα www.mobis.gr. Εάν δε συμφωνείτε με αυτές τις τροποποιήσεις μπορείτε να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών της. Εάν διακόψετε τις υπηρεσίες της εφαρμογής Mobis λόγο αυτών των τροποποιήσεων δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας επιστρέψουμε οιοδήποτε χρηματικό ποσό που απομένει μέχρι την ημερομηνία λήξης της συνδρομής σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Mobis θα θεωρούμε ότι συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους.

Διάρκεια και διακοπή συνδρομής

Η συνδρομή σας στην εφαρμογή Mobis ξεκινά να ισχύει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού και την αποδοχή σας των όρων χρήσης και λήγει αυτόματα με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας της ημερομηνίας λήξης που αφορούσε η τελευταία ανανέωση συνδρομής. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή αλλά δε θα μπορείτε να προσθέσετε νέα δεδομένα. Τα υπάρχων δεδομένα σας παραμένουν στο σύστημα της εφαρμογής για το χρονικό διάστημα του 1 έτους. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχετε δικαίωμα να ανανεώσετε ανά πάσα στιγμή τη συνδρομή σας και να συνεχίσετε να κάνετε κανονικά χρήση της εφαρμογής. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα του 1 έτους και αν δεν έχετε προβεί σε ανανέωση της συνδρομής σας, διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε οριστικά το λογαριασμό σας και όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα σας. Αυτό δεν ισχύει για τη δοκιμαστική συνδρομή των 15 ημερών καθώς μετά τη λήξη της και εφόσον δεν προβείτε σε καμία ανανέωση συνδρομής, ο λογαριασμός και τα δεδομένα σας παραμένουν στο σύστημα του Mobis για 1 μήνα ακόμη και κατόπιν διατηρούμε το δικαίωμα να τα διαγράψουμε. Μπορείτε να διακόψετε τη συνδρομή σας όποτε εσείς θέλετε, σταματώντας μετά τη λήξη της ημερομηνίας της να την ανανεώνετε. Ο λογαριασμός σας θα παύει να ισχύει όπως αναφέρεται παραπάνω.

Πληρωμές

Ο κύκλος ανανέωση της συνδρομής στην εφαρμογή Mobis, είναι από 1 έως 12 μήνες, ή με την αγορά τεμαχίων τιμολογίων -όπου και όταν η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη- ανάλογα με την προτίμηση του χρήστη. Τα κόστη αυτών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εφαρμογής www.mobis.gr. Έχουμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξουμε το κόστος αυτών των συνδρομών ή (και) τον κύκλο ανανέωσης τους. Σε περίπτωση που έχετε ανανεώσει μια συνδρομή και το κόστος της αλλάξει δεν επηρεάζεται η συνδρομής σας. Μετά τη χρονική λήξη της ξεκινά να ισχύει το νέο κόστος για την ανανέωση της. Οι τρόποι πληρωμής των συνδρομών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι με κατάθεση σε τραπεζικό μας λογαριασμό, με χρήση της υπηρεσίας VivaWallet ή με την χρήση της υπηρεσίας Paypal.

Υποχρεώσεις χρήστη

Οφείλετε να παρέχετε πλήρης και αληθή στοιχεία κατά την εγγραφή σας στην εφαρμογή Mobis και να τα ενημερώνετε εγκαίρως όταν αυτά αλλάζουν. Εάν διαπιστώσουμε ότι τα στοιχεία σας είναι ανακριβής διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε προσωρινά ή οριστικά το λογαριασμό σας χωρίς καμία ειδοποίηση. Οφείλετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή υπεύθυνα και όχι για παράνομους σκοπούς ή με τρόπους που παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων προσώπων.

Αποποίηση Ευθυνών

Η εφαρμογή Mobis δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της γιατί ίσως προκύψουν μικρές διακοπές κατά την αναβάθμιση της εάν χρειαστεί. Θα λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας από εμάς αλλά δεν εγγυόμαστε την ασφάλεια των δεδομένων σας ανάμεσα στο χρόνο αντιγράφων ασφαλείας από μη μερική διαγραφή τους, λόγο τεχνικών προβλημάτων που ίσως προκύψουν στους Servers που είναι αποθηκευμένα. Αποκλειστική ευθύνη φέρετε εσείς για τυχών πρόσβαση και ζημιά στο λογαριασμό σας από τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με τη χρήση του κωδικού σας πρόσβασης. Ευθύνη φέρνεται εσείς για την προστασία και φύλαξη του κωδικού πρόσβασης σας, για την τακτική αλλαγή του αλλά και για τη χρήση ενός μη προβλέψιμου από τρίτους κωδικού πρόσβασης. Δική σας ευθύνη είναι επίσης να μας ενημερώσετε εάν διαπιστώσετε μη εξουσιοδοτημένη από εσάς χρήση του λογαριασμού σας στην εφαρμογή.

Προσωπικά Δεδομένα και προστασία

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στις διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεσμευόμαστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και το περιεχόμενο που έχετε καταχωρίσει στο λογαριασμό σας δεν θα είναι ποτέ προσβάσιμα από τρίτο πρόσωπο. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του λογαριασμού σας καθώς και για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας εάν τον ξεχάσετε. Δεν δίνουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση σε οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και δεν τη χρησιμοποιούμε για να σας αποστείλουμε διαφημιστικό υλικό τρίτων, παρά μόνο κρίσιμες ενημερώσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής και πληροφορίες για την προσθήκη νέων δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών.


Προστασία καταναλωτή

Στο μέτρο που οι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε Χρήστες υπό την ιδιότητα τους ως Καταναλωτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή.

Στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών από απόσταση, οι Χρήστες υπό την ιδιότητα τους ως καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4α του Ν. 2251/1994. Συγκεκριμένα, έχουν το δικαίωμα μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την αποδοχή των Όρων να υπαναχωρήσουν από την παρούσα σύμβαση αναιτιολόγητα και αζημίως.

Υποστήριξη

Παρέχουμε υποστήριξη για την εφαρμογή του Mobis μόνο μέσω του αντίστοιχου εργαλείου υποστήριξης χρήστη "Support Tickets". Οι ώρες υποστήριξης ορίζονται για τις εργάσιμες μέρες και ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα από 8:00πμ έως 4:00μμ. Τις υπόλοιπες μέρες και ώρες μπορούμε να σας παρέχουμε υποστήριξη ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας και μόνο εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

VivaWallet

Μπορείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας κάνοντας την πληρωμή της μέσω της ασφαλέστερης διαδικτυακής ελληνικής υπηρεσίας VivaWallet. Το Mobis δεν εμπλέκεται καθόλου σε αυτή τη διαδικασία, δεν αποθηκεύει καμία πληροφορία από την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα και δε φέρνει καμία ευθύνη, αφού για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή σας χρησιμοποιείτε εξολοκλήρου το δικτυακό τόπο της VivaWallet. 

Paypal

Μπορείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας κάνοντας την πληρωμή της μέσω της ασφαλέστερης διαδικτυακής παγκόσμιας υπηρεσίας Paypal. Το Mobis δεν εμπλέκεται καθόλου σε αυτή τη διαδικασία, δεν αποθηκεύει καμία πληροφορία από την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα και δε φέρνει καμία ευθύνη, αφού για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή σας χρησιμοποιείτε εξολοκλήρου το δικτυακό τόπο του Paypal.

Ασφάλεια μετάδοσης δεδομένων

Ο διαδικτυακός τόπος του Mobis χρησιμοποιεί ασφαλή κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων ούτως ώστε τα δεδομένα που καταχωρείτε να μη μπορούν να υποκλαπούν ή να αλλοιωθούν ή να διαβαστούν από οποιοδήποτε τρίτο κακόβουλο πρόσωπο.

Τελευταία ενημέρωση όρων χρήσης: 12/08/2017

NEWSLETTER

Μείνετε ενημερωμένοι για νέες δυνατότητες της εφαρμογής