Κύρια χαρακτηριστικά

Μάθετε περισσότερα για το Mobis

Για την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ MOBIS

Δείτε παρακάτω τα κύρια χαρακτηριστικά της εφαρμογής.
Δημιουργήστε λογαριασμό δωρεάν για 15 ημέρες και ανακαλύψτε ακόμα περισσότερα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Παραστατικά πώλησης αγαθών

Τιμολόγια - δελτία αποστολής, Τιμολόγια πώλησης και δελτία αποστολής.

Εύκολη προσθήκη προϊόντων.

Ταυτόχρονη έκδοση απόδειξης είσπραξης κατ' επιλογή.

Προβολή οικονομικών στατιστικών στοιχείων.

Προώθηση ηλεκτρονικών παραστατικών στο λογιστή.

Πρότυπα εκτύπωσης.

Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών

Εύκολη προσθήκη προϊόντων.

Προβολή οικονομικών στατιστικών στοιχείων.

Προώθηση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο λογιστή.

Δυνατότητα εκτύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

Πρότυπα εκτύπωσης.

Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών

Εύκολη προσθήκη προϊόντων.

Προβολή οικονομικών στατιστικών στοιχείων.

Προώθηση ηλεκτρονικών αντιγράφων αποδείξεων στο λογιστή.

Δυνατότητα εκτύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

Πρότυπα εκτύπωσης.

Αποδείξεις εξόφλησης & πληρωμής

Εύκολη προσθήκη πεδίων πελάτη.

Αυτόματη έκδοση αποδείξεων είσπραξης άμεσα από τα τιμολόγια κατ' επιλογή.

Δυνατότητα εκτύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

Πρότυπα εκτύπωσης.

Τιμολόγια αγορών

Εισαγωγή πρωτότυπων τιμολογίων.

Εύκολη προσθήκη προϊόντων και υπηρεσιών.

Προβολή οικονομικών στατιστικών στοιχείων.

Προσφορές

Δημιουργία οικονομικών προσφορών.

Εύκολη προσθήκη προϊόντων και υπηρεσιών.

Δυνατότητα εκτύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

Πρότυπα εκτύπωσης.

Συναλλασσόμενοι

Εύκολη προσθήκη πελατών και προμηθευτών.

Αυτόματη επαλήθευση Α.Φ.Μ. μέσω του διαδικτυακού συστήματος της Ευρωπαϊκής επιτροπής VIES αλλά και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Taxisnet).

Δημιουργία προσαρμοσμένων πεδίων.

Καρτέλα κινήσεων πελάτη.

Προϊόντα - Υπηρεσίες

Εύκολη προσθήκη προϊόντων και υπηρεσιών.

Βασική διαχείριση αποθήκης.

Καρτέλα κινήσεων προϊόντος.

Αγγλικά παραστατικά

Δυνατότητα εκτύπωσης των παραστατικών στην αγγλική γλώσσα. Διαθέσιμη για τα τιμολόγια και τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τις αποδείξεις είσπραξης και πληρωμής και για τις προσφορές.

Δείτε τις συνδρομές

Δοκιμάστε πλήρως την εφαρμογή δωρεάν για 15 ημέρες
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

NEWSLETTER

Μείνετε ενημερωμένοι για νέες δυνατότητες της εφαρμογής