Για την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών

Δείτε τα κύρια χαρακτηριστικά της εφαρμογής

Τιμολόγια πώλησης αγαθών

Έκδοση τιμολογίων - δελτίων αποστολής, τιμολογίων πώλησης, δελτίων αποστολής & πιστωτικών τιμολογίων

Εύκολη προσθήκη προϊόντων.
Προβολή οικονομικών στατιστικών στοιχείων.
Προώθηση ηλεκτρονικών αντιγράφων τιμολογίων στο λογιστή.

Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών

Έκδοση τιμολογίων & πιστωτικών τιμολογίων

Εύκολη προσθήκη υπηρεσιών.
Προβολή οικονομικών στατιστικών στοιχείων.
Προώθηση ηλεκτρονικών αντιγράφων τιμολογίων στο λογιστή.

Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών

Εύκολη προσθήκη υπηρεσιών.
Προβολή οικονομικών στατιστικών στοιχείων.
Προώθηση ηλεκτρονικών αντιγράφων αποδείξεων στο λογιστή.
Πρότυπα εκτύπωσης αποδείξεων.

Αποδείξεις εξόφλησης & πληρωμής

Εύκολη προσθήκη πεδίων πελάτη.
Αυτόματη έκδοση απόδειξης άμεσα από τα τιμολόγια.

Τιμολόγια αγορών

Εισαγωγή πρωτότυπων τιμολογίων.
Εύκολη προσθήκη προϊόντων και υπηρεσιών.
Προβολή οικονομικών στατιστικών στοιχείων.

Προσφορές

Δημιουργία οικονομικών προσφορών.
Εύκολη προσθήκη προϊόντων και υπηρεσιών.

Συναλλασσόμενοι

Εύκολη προσθήκη πελατών και προμηθευτών.
Εισαγωγή προσαρμοσμένων πεδίων.

Προϊόντα - Υπηρεσίες

Εύκολη προσθήκη προϊόντων και υπηρεσιών.
Βασική διαχείριση αποθήκης.

Δείτε τις συνδρομές του Mobis

Δοκιμάστε πλήρως την εφαρμογή δωρεάν για 15 ημέρες.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ